MENU

PAKIET ŚLUBNY na rok 2020

składa się z:
I Reportażu ślubnego
oraz
II Opcji dodatkowych (wg wyboru Klienta)

I REPORTAŻ ŚLUBNY obejmuje:

– przygotowania do 3h przed ślubem (opcjonalnie, na życzenie Klienta)
– ceremonia w kościele/USC,
– wesele do oczepin, ale nie później niż do 1 w nocy (opłata za każdą dodatkową godzinę 250 zł. brutto),
– sesja portretowa/plenerowa w dniu ślubu (opcjonalnie, na życzenie Klienta).

Czas trwania całości do 14 godzin.

Cena Reportażu ślubnego dla Krakowa i okolic w obrębie województwa małopolskiego do 100km: 3100 PLN
Cena Reportażu ślubnego dla Włoszczowy i okolic w obrębie województwa świętokrzyskiego do 100km: 3100 PLN
Cena Reportażu ślubnego dla pozostałej części Polski, powyżej 100km od Krakowa: 3500 PLN

Pakiet zawiera:

1. 250 zdjęć najwyższej jakości poddane profesjonalnej obróbce – są to zdjęcia reportażowe oraz pozowane ułożone w wyjątkową historię;
2. co najmniej 400 zdjęć po podstawowej korekcie ­- są to pozostałe inne zdjęcia z Reportażu jako uzupełnienie galerii, o której mowa w punkcie 1;
3. prywatną (zabezpieczoną indywidualnym loginem i hasłem) galerię on-line do umożliwienia oglądania zdjęć osobom bliskim, aktywną przez 1 rok licząc od dnia reportażu;
4. Fotoalbum – elegancki album oprawiany w skórę naturalną, eko, płótno lub zamsz, projektowany indywidualnie, może być zamawiany do 6 miesięcy od dnia Reportażu: format 30×30, 15 rozkładówek (ok. 120 zdjęć)

Termin wydania: 90 dni licząc od dnia ślubu;
Termin płatności: w ciągu 7 dni licząc od dnia ślubu;

II DODATKOWE OPCJE (dodatkowo płatne):

1. SESJA ŚLUBNA PLENEROWA W DNIU INNYM NIŻ ŚLUB – cena 900 PLN przy założeniu, że jest zamawiana łącznie z Reportażem ślubnym. Klient otrzyma 30 zdjęć po autorskiej obróbce oraz od 30 zdjęć po podstawowej korekcie.

Termin sesji: nie później niż 14 dni licząc od dnia ślubu;
Czas trwania sesji: od 3 do 6h;
Termin wydania: 30 dni licząc od daty sesji;
Termin płatności: w ciągu 7 dni licząc od dnia ślubu;

2. SESJA NARZECZEŃSKA – cena 900 PLN
Klient otrzyma 15 zdjęć po twórczej obróbce. Zdjęcia będą w najwyższej jakości wersji cyfrowej oraz w formie odbitek 15×21
Czas trwania sesji: do 4 godzin;
Termin wydania: do 2 tygodni licząc od daty sesji;
Termin płatności: w ciągu 7 dni licząc od dnia zamówienia;

3. FOTOALBUM – elegancki album oprawiany w skórę naturalną, eko, płótno lub zamsz, projektowany indywidualnie, może być zamawiany do 6 miesięcy od dnia Reportażu:
format 30×30 – cena od 540 PLN za 15 rozkładówek
format 20×20 – cena od 350 PLN za 15 rozkładówek

Uwaga: ostateczna wycena fotoalbumu jest uzależniona od indywidualnych preferencji Klienta co do parametrów albumu, np. oprawy, rodzaju stron itp.)

Termin płatności: w ciągu 7 dni licząc od dnia zamówienia, nie wcześniej jednak niż od dnia ślubu;
Termin wydania: do 3 tygodni licząc od dnia robienia ostatnich zdjęć składających na fotoalbum (tj. od dnia ślubu albo od dnia ślubnej sesji plenerowej w dniu innym niż ślub);

UWAGA: Fotoalbum można zamówić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania sesji plenerowej. Po upływie tego terminu Wykonawca nie ma obowiązku wykonania fotoalbumu.

4. KOMPLET 100 ODBITEK 15X21 W STYLOWYM PUDEŁKU na profesjonalnym papierze fotograficznym – 200 PLN

Wszystkie podane w ofercie ceny są kwotami brutto.

Uwaga: W przypadku, gdy wskazane przez Klienta miejsce Reportażu ślubnego lub sesji plenerowej w dniu innym niż ślub znajdowałoby się poza Krakowem, powyżej 100km, to do ww. cen Reportażu ślubnego lub sesji plenerowej w dniu innym niż ślub należy doliczyć koszty dojazdu. Koszty te są ustalane indywidualnie w umowie o wykonanie sesji fotograficznej. Dodatkowo, jeżeli miejsce Reportażu ślubnego lub sesji plenerowej w dniu innym niż ślub będzie oddalone powyżej 150 km od Krakowa Klient na swój koszt zobowiązuje się do zapewnienia noclegu, chyba że fotograf zadeklaruje, że nocleg zapewni sobie we własnym zakresie.

Wiążącą formą rezerwacji terminu jest podpisanie umowy o wykonanie reportażu fotograficznego oraz wpłacenie zadatku w wysokości 30% ceny Reportażu ślubnego i ewentualnych dodatkowych opcji zamówionych przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy, w terminie 3 dni licząc od daty podpisania umowy.

ZAMKNIJ